Työnohjausta yksilöille ja ryhmille

Työnohjaus on vuorovaikutteinen prosessi jonka avulla koko työyhteisö, tiimi tai yksittäinen työntekijä voi tutkia työhön liittyviä rooleja, ajatuksia, kokemuksia tai tunteita. Prosessin avulla vahvistetaan työntekijöiden ammattitaitoa ja perustehtävän mukaista toimimista, autetaan jaksamaan työssä ja kehitetään yhteisön ilmapiiriä ja toimintaa. Työnohjaus on aina luottamuksellista yhteistoimintaa ja perustuu siihen osallistuvien sitoutumiseen ja haluun kehittää ja kehittyä työssään.

Työnohjaus voi olla lyhytkestoista (5-10 kertaa) tai pitkään vuoden tai useamman vuoden jatkuva prosessi. Työnohjaukselle asetetaan aina yhteisesti tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan yhdessä. Tavoitteet ja työnohjauksen kesto määrittävät aina sen miten etenemme prosessissa.

Olen myös kouluttautunut äkillisten kriisien kohtaamiseen ja hoitoon ja tarjoan apuani yksilöille tai työyhteisöille akuuteissa tilanteissa  lyhyelläkin varoitusajalla.

Minulla on lähes 20 vuoden kokemus työnohjaajana toimimisesta. Asiakkaitani ovat olleet työntekijät ja esimiehet monilta eri aloilta, kuten mm. sosiaali- ja terveysala, opetusala, nuorisotyö, ammattiyhdistys ja -kansalaisjärjestöt ja yksityiset yritykset. Toimin sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.

Kriisityönohjaus

Olen myös kouluttautunut kriisien kohtaamiseen ja hoitoon ja annan akuuteissa tilanteissa tukea työyhteisöille tai yksilöille lyhyelläkin varoitusajalla.

Linkki artikkeliin http://www.hs.fi/ura/art-2000002628771.html

Ira Stiller

Psykoterapeutti, FM
Työnohjaaja STOry
Psykodraamaohjaaja (CP)